Obračun plaća i doprinosa

Naša potpuna računovodstvena usluga uključuje:place

  • obračun plaća od nesamostalnog rada jednom mjesečno
  • obračun plaća od samostalnog rada
  • izrada platnih lista
  • vođenje i dostava poreznih kartica za svakog djelatnika
  • izrada JOPPD obrasca
  • obračun dnevnica i putnih naloga
  • kadrovska evidencija

Kao sastavni dio mjesečnog obračuna plaća, naša računovodstvena usluga uključuje i obračun doprinosa:

  • mirovinskih doprinosa
  • zdravstvenih doprinosa
  • po dogovoru elektronsku dostavu JOPPD obrasca elektronskim putem u poreznu upravu

Želite da vas kontaktiramo? Kliknite ovdje

Top